home          sitemap
Bianca Jacobs
T 0638783552

kunstopject electrische verwarmingsradiator en vuilniszak

Wilt u als bedrijf iets betekenen voor het milieu dan is een milieumanagementsysteem een stap in de goede richting. Ook het weten aan welke stoffen uw medewerkers worden blootgesteld kan al helpen te kiezen voor alternatieven die beter voor het milieu zijn of die gezonder zijn voor uw medewerkers.
Het opstellen van een milieuaspectenanalyse helpt u te voldoen aan milieuwetgeving.Wij kunnen u helpen bij het:

  • inventariseren van gevaarlijke stoffen.
  • afvalstoffen beleid
  • milieuvergunning
  • Interne audits
  • opzetten van een Milieumanagement systeem ISO14001


Grote massieve bal in lichte ruimte